مشاهده / بستن موضوعات

خاطره ها خطر مرگ دارند ...تاریخ ... اعداد ... نشانه ها ... ٢٥ هاى خرداد ... ١٤ هاى آپریل و می و جون ... اعداد پر از نشانه اند ... پر از رمز ... دنیاى من پر است از ٢٤ هاى پیاپى و ١٤ ها ... پر از تاریخ ... پر از حادثه ... پر از ساعت و زمان و تاریخ و ریمایندر و نشانه ... نشانه مثل ٢٥ خردادى که می خوانم یاهو تصمیم گرفته مسنجرش را حذف کند ... و هیچ اهمیت ندهد که دارد دفتر خاطره ى آدم ها را پرت مى کند توو زباله دان تاریخ ... پرت مى کند توو فضاها و چاله هاى پوچ ... دلم مى گیرد ... گریه مى کنم که چه طور دلشان آمده چت هاى شبانه، چت روم هاى یواشکى، "باز"هاى ممتد، ویدیو کال ها، اینویزیبل ها، استتوزهاى محض اطلاع دیگران مان را بندازند تووى سطلى که معلوم نیست چى به سرشان مى آید ... و بیشتر دلم مى گیرد از فکر حذف فیس بوک و واتس اپ و تلگرام و اینستاگرم و هر گوشه اى که ما آدم هاى تنها گیر آورده ایم براى تنها نبودن ... براى خاطره ساختن ... براى حرف زدن ... براى درک و درک شدن ... دلم مى سوزد براى هر تکه اى که جایى جا مى گذاریم ... دلم می سوزد چون ما تنها تر از چیزی هستیم که فکر مى کنیم و صاحبان دنیاهاى مجازى بهتر از ما فهمیده اند که خاطرات براى آدم هاى خالى و تنها، کشنده تر از هر تیغ و قرصى ست که زندگى را مى تواند پایان دهد ... 

منبع اين نوشته : منبع